Uvjeti

OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGA U SMJEŠTAJU

 

1. PONUDA

Phoenix d.o.o., turistička agencija Istra-sun, Veli Golji 45A., 52220 Labin, tel. 00385 (0) 52 861 101, fax: 00385 (0) 52 861 101, GMS: 00385 (0)91 50 44 391,  e-mail: istra-sun@email.t-com.hr, istra-sun@net.hr (u daljnjem tekstu agencija), se bavi posredovanjem i izvršavanjem rezervacija u ime vlasnika i za njegov račun te tako osigurava gostu smještaj prema objavljenim informacijama dostupnim na stranicama www.istra-sun.com, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti, smrt ili bolest pružatelja usluge i sl.).

 

2. REZERVACIJE I PLAĆANJE

Upiti za rezervaciju smještaja se šalju elektroničkim putem ispunjavajući formular na web site-u, pismeno faxom ili osobno u uredu agencije. Nakon prijema upita agencija će provjeriti raspoloživost tražene usluge i potvrditi gostu traženu uslugu odnosno ponuditi zamjenske mogućnosti. Ukoliko gostu odgovara ponuda, potrebno je da agenciji pošalje završnu potvrdu. Prilikom rezervacije gost je dužan dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije. Prilikom izvršene rezervacije gost potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge smještaja, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta, tako i za agenciju. Nakon što primi potvrdu rezervacije od Gosta, agencija šalje Gostu predračun za plaćanje akontacije sa svim neophodnim podacima za izvršenje plaćanja na bankovni račun agencije. Nakon što uplata pristigne na račun agencije, agencija šalje Gostu potvrdu o istom. Za rezervaciju smještaja potrebno je uplatiti akontaciju u visini 30% cijene, a ostatak iznosa uplaćuje se najkasnije 60 dana prije početka korištenja usluge smještaja. Gost može ukoliko to želi, cjelokupni iznos uplatiti i odmah po primitku predračuna. Od ovog pravila agencija može odstupiti u slučaju "last minute" rezervacije.

 Plaćanje se može vršiti na više načina:
1. uplata gotovinom u uredu agencije samo kod „last minute“ rezervacije.

2. uplata putem bankovne doznake na devizni račun agencije  

Svi neophodni podaci za uplate na bankovne račune agencije se dostavljaju gostu na predračunu za akontaciju.

Boravišna pristojba plaća se posebno na licu mjesta kod „last minute“ rezervacija. Točan iznos boravišne takse ovisi o odredištu i terminu boravka.

 

3. CIJENA SMJEŠTAJNE JEDINICE

Cijena smještaja uključuje osnovnu uslugu kako je opisano uz smještajnu jedinicu iz rezervacije. Cijene su objavljene uz svaku smještajnu jedinicu i uključuju: dnevni najam, posteljinu, opremljenu kuhinju (osim u slučaju najma soba bez uporabe kuhinje) s potrebnim posuđem i priborom, utrošak vode, struje i plina, te završno čišćenje. Posebne usluge su one usluge koje nisu uključene u cijenu smještaja (u opisu smještaja naznačeno izrijekom "po dogovoru", "opcionalno" ili dodatne usluge koje su ostvarive uz prethodnu najavu - npr. naknade za kućne ljubimce) pa ih stoga gost posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom rezervacije.
Cijene smještaja objavljene su u EUR. Agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena (u slučaju promjene cijena smještaja od strane pružatelja usluga ili promjene tečaja). Gostima koji su uplatili akontaciju za određenu rezervaciju, agencija jamči cijenu smještaja, navedenu u predračunu temeljem kojeg su uplatili iznos akontacije. Ukoliko se promjena dogodi prije uplate akontacije, agencija se obvezuje obavijestiti gosta o promjeni cijene. Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na predračunu, pružatelj usluga ima pravo uskratiti smještaj nenajavljenim gostima ili prihvatiti sve goste uz nadoplatu nenajavljenih gostiju na licu mjesta. 
Sve navedene cijene se odnose na boravak duži od tri noćenja. Ako se boravi kraće od četiri noćenja cijena se uvećava za     30 %.

 

4. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije, te na temelju uvida u stvarno stanje smještaja prilikom objave. Standardi smještaja, prehrane, usluga i ostalog kod pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Agenciju obavezuju samo informacije objavljene na internet stranicama www.istra-sun.com.


Gosti u smještajnu jedinicu dolaze poslije 15.00 sati, a na dan odlaska smještajnu jedinicu napuštaju prije 10.00 sati. Predaja ključa smještajnih jedinica se obavlja u samom objektu od strane vlasnika ili predstavnika agencije, ili u agenciji.

 

5. PRAVO AGENCIJE NA PROMJENE I OTKAZ

 Agencija zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi točku 1.). Rezervirani smještaj može se zamijeniti samo uz prethodnu obavijest gostu i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je gost potvrdio rezervaciju. Ako je zamjenski smještaj moguć samo u objektu više kategorije i po cijeni većoj za 15% od cijene uplaćene rezervacije, agencija zadržava pravo naplate razlike u cijeni uz konzultaciju gosta.
U slučaju nemogućnosti zamjene uplaćenog smještaja, agencija zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest gostu najmanje 7 dana prije početka korištenja usluge, te jamči povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa. Ukoliko nije moguća adekvatna zamjena na dan početka korištenja usluge, agencija će se truditi gostu pružiti informaciju o mogućem smještaju koji nije u ponudi ove agencije i svakako vratiti gostu kompletan uplaćeni iznos za rezervaciju.

 

6. PRAVO GOSTA NA PROMJENE I OTKAZ

U slučaju da gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom ili faxom). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 60 dana prije početka korištenja usluge. Prva promjena rezervacije, ukoliko je moguća bez dodatnih troškova, bit će napravljena besplatno. Za svaku sljedeću promjenu rezervacije naplatit će se troškovi promjene u iznosu od EUR 15 po promjeni. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako gost zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije. Promjena smještajne jedinice i svaka promjena unutar 30 dana prije početka rezervacije te tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije.
U slučaju primitka obavijesti o otkazu primjenjuju pravila za obračun otkaznih troškova i to na slijedeći način:


• za otkaz do 29 dana prije početka korištenja usluge smještaja agencija u ime vlasnika naplaćuje 50% od ukupne cijene aranžmana.
• za otkaz od 28 do 15 dana prije početka korištenja smještaja usluge agencija u ime vlasnika naplaćuje 60% ukupne cijene aranžmana.
• za otkaz od 14 do 8 dana prije početka korištenja smještaja usluge agencija u ime vlasnika naplaćuje 80% ukupne cijene aranžmana.
• za otkaz do 7 do 0 dana prije početka korištenja smještaja usluge agencija u ime vlasnika naplaćuje 100% ukupne cijene zakupljenog smještaja.

Ukoliko gost u rezerviranu smještajnu jedinicu ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio agenciji, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom.

 

7. OBVEZE AGENCIJE I VLASNIKA

Dužnost agencije je brinuti se o provedbi usluga, a također i o izboru usluga vlasnika, brinuti o pravima i interesima gosta sukladno dobrim običajima u turizmu. Vlasnik je dužan osigurati da se gostu pruže sve zakupljene usluge, te stoga odgovara putniku zbog možebitnog neizvršenja zakupljenih usluga ili dijela usluga. Agencija i vlasnik isključuju svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom.

 

8. OBVEZE GOSTA

Gost je dužan:

· posjedovati valjane putne isprave,

· poštivati carinske i devizne propise države u kojoj je odredište

· pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri,

· provjeriti je li mu za ulazak u državu u kojoj je odredište ili susjedne zemlje potrebna viza

· svaku načinjenu štetu u smještajnoj jedinici i pripadajućoj opremi gost je dužan vlasniku u cijelosti nadoknaditi.

· Gost snosi odgovornost i troškove nastale zbog nepoštivanja obveza.

 

9. PRTLJAGA

Agencija ne odgovara za prtljagu koja je uništena, izgubljena, oštećena ili ukradena u smještajnoj jedinici.

 

10. PUTNO OSIGURANJE

Naše cijene ne uključuju putno osiguranje od rizika na putovanju. 

 

11. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

 Ako su plaćene usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, ili nisu uopće izvršene, gost može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki gost - nosilac potvrđene rezervacije, prigovor podnosi zasebno. 
Postupak u svezi s prigovorom:

· Ukoliko gost na samom odredištu nije zadovoljan stanjem smještajne jedinice, treba odmah po dolasku izvijestiti agenciju, odnosno reklamacije odmah iznosi vlasniku. Gost je obvezan surađivati s predstavnikom agencije i vlasnikom u dobroj namjeri da bi se uzroci nezadovoljstva uklonili. Ako je prigovor opravdan, te pružena usluga vlasnika nije zadovoljavajuća agencija će napraviti sve da gost dobije prihvatljivo rješenje koje odgovara uplać· enoj usluzi vlasniku. Agencija ili vlasnik ne smiju gostu kao zamjenski smještaj ponuditi uslugu manje vrijednosti. Ako gost na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplać· enoj usluzi, agencija nije dužna uvažiti naknadni prigovor.

· Ako gost samoinicijativno napusti smještajnu jedinicu i pronađe drugi smještaj, te tako ne pruži priliku agenciji da riješi problem, onda gost nema pravo tražiti povrat novca niti uputiti tužbu za nadoknadom štete.

· Najkasnije u roku od 8 dana poslije povratka s puta gost mora predati pisani prigovor (uz potpisano izvješć· e od vlasnika o situaciji i eventualne račune o prouzrokovanim troškovima) u agenciju, poslati e-mailom na adresu agencije istra-sun@net.hr, ili poštom na Istra-sun, Sv. Katarina b.b., 52220 Labin. Agencija se obvezuje riješiti prigovor u roku od 14 dana od dana primitka. Gost se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacije u medije dok organizator ne donese rješenje. Ovime se isključuje pravo gosta na naknadu neizravne štete. Nije li gost na mjestu događaja reklamirao neadekvatnu uslugu, odnosno ako je podnio pisani prigovor nakon isteka 8 dana poslije povratka s puta, agencija takav prigovor neće uvažiti. 

· Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Ovime se isključuje pravo gosta na nadoknadu idealne štete.

 

12. NADLEŽNOST SUDA

Nije li putnik zadovoljan kako je agencija riješila njegov prigovor, ima pravo na pokretanje sudskog postupka. U tom slučaju bit će nadležan Općinski sud u Pazinu.

 

13. NAPOMENA

Uplaćivanjem akontacije ili cjelokupnog iznosa aranžmana gost u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete.